Category Archives: najnovije

2nd International Symposium Digital Humanities

Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage, November 6 – 8, 2017, University of Zadar, Croatia PROGRAMME Monday, 6 November 2017 9.00 – 9.45 Invited Speaker Research possibilities created by making manuscript images available online: the…

Zaključci 28. savjetovanja ADS u Portorožu, 5. i 6. listopada 2017.

Tema: ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM Pri izboru teme zborovanja smo izhajali iz dejstva, da zaradi tehnološkega razvoja nastaja vse več dokumentarnega in arhivskega gradiva elektronski obliki, ki zahteva…

ICARUS Meeting #20

The Age of Technology: Documents, Archives and Society ICARUS Meeting #20 6th co:op partner meeting 23 – 25 October 2017 Universidad Complutense de Madrid, Spain The Age of Digital Technologies: Documents, Archives and Society international…

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

(Ljudski resursi povezani s e-gradivom u arhivima – anketno istraživanje) (Human resources in connection with e-records in archives – survey with questionnaires) Izvleček V prispevku so prikazani rezultati 1 spletne raziskave s področja človeških virov, ki…

Uloga zapisa i arhiva u ostvarenju pravde, zagovora i pomirenja: Iskustva iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke

Zaklada Konrad Adenauer, Ured u Zagrebu, i Hrvatski institut za povijest, u suradnji sa slovenskim Študijskim centrom za narodno spravo organiziraju konferenciju: Uloga zapisa i arhiva u ostvarenju pravde, zagovora i pomirenja: Iskustva iz Hrvatske,…

Celjske zvezde i spletni prvaki

Neposredni povod pisanju ovog osvrta netom je održani WEBSI dan (15. rujna), završna manifestacija godišnjeg natjecanja najvećih slovenskih dostignuća u području digitalne tehnologije, koje je organizirano već petu godinu zaredom. Samo natjecanje traje nekoliko mjeseci,…

Sine ira et studio

Intervju s mag. Mitjom Sadkom, direktorom Zgodovinskog arhiva Ljubljana [Članak je prenesen s portala Val 202] poveznica: http://val202.rtvslo.si/2017/08/mitja-sadek-direktor-zgodovinskega-arhiva-ljubljana/ Zgodovinski arhiv Ljubljana bo naslednje leto slavil stodvajseto obletnico. V času, ko je v Ljubljani županoval Ivan…

Externe Kommunikation und digitale Vermittlung – heraus aus der archivischen Staubecke?

Da war noch der schwarze, hagere Archivar Ibrahim Effendi, von dem es hieß, er sei unbestechlich. Ein schweigsamer, zurückhaltender Mann, der sich nur um seine zahlreichen Kinder und um die Korrespondenz und das Archiv des…