Category Archives: pravni propisi

Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Članak je u cijelosti prenesen s portala Forum.tm: http://www.forum.tm/vijesti/i-ministarstvo-kulture-krenulo-s-prijedlogom-zakona-o-arhivima-5472 Nakon Mosta čije je izmjene Zakona o arhivskom gradivu i arhivskoj građi krajem ožujka Sabor uputio u drugo čitanje, i Ministarstvo kulture krenulo je sa svojim…

Pravni okvir informacijskih struka u Republici Hrvatskoj

Informacijske struke su djelatnosti koje strateški koristi informacije u svom području u svrhu unapređenja organizacije i djelovanja. Informacijske struke ostvaraju svoju misiju kroz razvoj, razvijanje i implementaciju informacija te upravljanje informacijskim izvorima i servisima. Također…

Arhivi i ostvarivanje ljudskih i građanskih prava (bosanskohercegovačko iskustvo)

U vremenu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva došlo je do izmjene funkcije i značaja arhiva. To se prije svega ogleda u povećanom broju usluga koje arhivi pružaju brojnim korisnicima. Funkcija arhiva je posebno došla do izražaja u…

Novi slovenski Zakon o zaštiti registraturnog i arhivskog gradiva i arhivima – skraćeno: ZZRAGA

Zakon je prihvaćen u Državnem zboru Republike Slovenije 6 ožujka, a stupio je na snagu 7. travnja 2006. godine. ZZRAGA1 donekle nadograđuje dosadašnji slovenski Zakon o arhivskom gradivu i arhivima2 i na novo uređuje zaštitu registraturnoga i arhivskoga…