Kvaliteta informacij in audit trail

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Informacije, ki nastajajo pri arhivskem strokovnem delu in ki jih hranijo arhivi v svojem gradivu so osnovno orodje arhivskega dela. Verodostojnost in kakovost le-teh velikega pomena tako za arhiviste, kot za uporabnike. Verodostojne in kakovostne informacije so tiste, pri katerih ne dvomimo o njihovi resničnosti in zanesljivosti. “Kvaliteta informacij” je pravzaprav vrednost, ki jo ima informacija za njenega uporabnika.
Da lahko govorimo o kvalitetnih informacijah, morajo biti le te: objektivne, popolne i pluralistične. Pregledane, dokazane in ocenjene informacije su filtrirane informacije. Končni uporabnik te informacije uporabi in zaupa njihovi veljavnosti in dokazanosti.

ppt-64libreoffice-impress-icon-64pdf64