Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine 2017.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine organizira savjetovanje koje će se održati
18. i 19. svibnja 2017. u hotelu “Turist” u Jajcu. Domaćin savjetovanja bit će Kantonalni arhiv Travnik.

Program Savjetovanja


Četvrtak, 18. 5. 2017.

9.00 – 9.30 Prijem učesnika i gostiju

9.30-10.00

 • Uvodno izlaganje
  (prof. dr. Izet Šabotić, Predsjednik Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine)
 • Svečano otvorenje i pozdravni govori

10.00 – 13.00 Prva sesija: Arhivska građa socijalističkog perioda – stanje, zaštita, korištenje

 1. Arhivsko gradivo socijalističkog razdoblja Bosne i Hercegovine u procesu provedbe Aneksa D Sporazuma o sukcesiji
  (dr. Šimun Novaković, Arhiv Bosne i Hercegovine)
 2. Arhivska građa socijalističkog perioda u Arhivu Jugoslavije
  (dr. Branka Doknić, Arhiv Jugoslavije, Beograd)
 3. Arhivska građa socijalističkog perioda – stanje, zaštita, korištenje
  (Biljana Drašković, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje)
 4. Historijski arhiv Sarajevo – arhivska građa socijalističkog perioda: stanje, zaštita, korištenje
  (Jasmin Halilagić, Irfan Đešević, Jasmin Turčalo, Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo)
 5. Građa socijalističkog pravosuđa u Banjalučkoj regiji: istorijat, stanje i zaštita
  (mr. Marijana Todorović Bilić, mr. Vladan Vukliš, Arhiv Republike Srpske, Banja Luka)
 6. Arhivska građa socijalističkog perioda u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu:  stanje, zaštita i korištenje
  (Ivan Medved, Joakim Čičić, Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod)
 7. Arhivsko gradivo socijalističkog perioda na području Državnog arhiva u Vukovaru
  (Branimir Peti, Državni arhiv u Vukovaru, Vukovar)
 8. Značaj fondova i zbirki socijalističkog perioda za historijska istraživanja – bosanskohercegovačko iskustvo
  (prof. dr.  Izet Šabotić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla)11.30 – 11.45 – Kafe pauza
 9. Arhivski fondovi organa uprave socijalističkog perioda koji se čuvaju u Arhivu RS-a
  (Ljubica Ećimović, Verica Josipović, Arhiv Republike Srpske, Banja Luka)
 10. Arhivska građa organa državne uprave socijalističkog razdoblja u Republici Sloveniji
  (Maja Povalej, Alenka Starman Alič, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana)
 11. Arhivska građa socijalističkog perioda – stanje, zaštita, korištenje (Narodni odbor Sreza vranjskog – Vranje 1944-1955.)
  (Suzana Petrović, Milena Jovanović, Istorijski arhiv “31. januar” Vranje, Vranje)
 12. Sređivanje i obrada građe fonda Skupština grada Sarajevo 1969 – 1995.
  (Adis Hodžić, Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo)
 13. Značaj arhivske građe pravosudnih organa SFRJ
  (Jasmina Kogovšek, mag. Aida Škoro Babić, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana)
 14. Stanje, zaštita i korištenje arhivske građe na primjeru arhivskog fonda: Općinsko (osnovno) javno tužilaštvo Bugojno
  (Andrijana Varešković, Kantonalni arhiv Travnik, Travnik)
 15. Fond HR-HDA-297 (Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske 1947-1951): sređivanje i korištenje – problemi
  (Vedran Muić, Zagrebačko arhivističko društvo, Zagreb)13.00-14.00  Ručak

  14.00-16.00 Nastavak prve sesije

 16. Arhivske zbirke ličnosti koje su bile na vodećim državnim i političkim funkcijama u periodu socijalizma
  (mr. Jadranka Selhanović, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje)
 17. Republički fond za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva (1966. – 1990.)
  (Branka Molnar, CERP, Zagreb)
 18. Arhivska građa fonda Učiteljska škola u Bihaću 1947-1972
  (Husein Hadžić, Arhiv Unsko-sanskog kantona, Bihać)
 19. Izazovi i mogućnosti u obradi arhivskoga gradiva CK SKH
  (Marijana Jukić, dr. sc. Tatjana Šarić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb)
 20. Pregled i korištenje fondova društveno-političkih organizacija iz socijalističkog perioda (iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona)
  (Hatidža Fetahagić, Selma Isić, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla)
 21. Biblioteka Historijskog arhiva Sarajeva – korištenje arhivske i bibliotečke građe iz perioda socijalističke Jugoslavije
  (Saša Beltram, Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo)
 22. Platne liste i dosijei radnika – balast u depou arhiva
  (Milena Gašić, Historijski arhiv Sarajevo,Sarajevo)

16.00-19.00 Obilazak kulturno-historijskog naslijeđa grada Jajca 

20.30  Svečana večera 


Petak, 19. 5. 2017.

9.00-11.30 Druga sesija: Arhivi i informatičko okruženje

 1. Zajednički projekti Generalne direkcije državnih arhiva Republike Turske sa arhivima balkanskih zemalja, i u tom kontekstu odnosi sa arhivima u Bosni i Hercegovini
  (Durali Guragac, Osmanski arhiv Istambul, Istambul)
 2. Od Sultanske riznice spisa do Osmanskog arhiva
  (Ayten Ardel, Osmanski arhiv Istambul, Istambul)
 3. Važnost Osmanskog arhiva sa aspekta proučavanja Rumelije
  (Nusret Čolo, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo)
 4. Kompatibilnost između arhivske i informacijske znanosti (nekad i danas)
  (prof. dr. Peter Pavel Klasinc, Institut arhivističkih znanosti Trst-Maribor, Maribor)
 5. Potreba donošenja i usklađivanja propisa u Bosni i Hercegovini u dijelu upravljanja zapisima na novim nosiocima informacija
  (mr. Omer Zulić, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla)
 6. Nove kompetencije u digitalnom dobu – Prikaz edukativnog programa Referentnog centra za digitalizaciju Mađarske u Arhivu Grada Budimpešte i prikaz praktičnog rada na Europskom arhivskom portalu,
  (Zita Jukić, Ivana Čurik, Državni arhiv u Osijeku, Osijek)
 7. Iskustva Istorijskog arhiva u Subotici na polju E – arhiva
  (Stevan Mačković, Istorijski arhiv Subotica, Subotica)
 8. Značaj preuzimanja i digitaliziranja matičnih knjiga  (iskustvo Arhiva Tuzlanskog kantona)
  (mr. Jasmin Jajčević, Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, Tuzla)
 9. Aktuelni problemi nadležnosti arhiva u Bosni i Hercegovini u odnosu na preuzimanje arhivske građe socijalističke provenijencije
  (Spomenka Pelić, Kantonalni arhiv Travnik,Travnik)11.30-12.00 – Kafe pauza

   


12.00-13.00: Izvještajna i izborna skupština Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine

13.00-14.00: Ručak