Tag Archives: arhiv

Sine ira et studio

Intervju s mag. Mitjom Sadkom, direktorom Zgodovinskog arhiva Ljubljana [Članak je prenesen s portala Val 202] poveznica: http://val202.rtvslo.si/2017/08/mitja-sadek-direktor-zgodovinskega-arhiva-ljubljana/ Zgodovinski arhiv Ljubljana bo naslednje leto slavil stodvajseto obletnico. V času, ko je v Ljubljani županoval Ivan…

Teri Kuk i postmoderno shvatanje arhiva sa osvrtom na arhivistiku u Srbiji

Abstrakt: Prošle 2014. godine svet je napustio Teri Kuk, jedan od najvećih teoretičara arhivistike savremenog doba. U svojim radovima on se posebno bavio pitanjem uticaja postmodernističkih shvatanja na razvoj savremene arhivistike u teorijskom i praktičnom…

Položaj i uloga arhiva i pismohrana u suvremenom društvu

Arhivi su nastali iz praktičnih potreba da se sačuvaju zapisi o javnopravnim, privatnopravnim, sudbenim, upravnim, političkim i ostalim pravnim poslovima i događanjima, dokažu ili ilustriraju činjenice. Moderni su arhivi u Europi nastali zbog odluke tadašnje…

Prijenos informacija izmedju arhiva i pismohrana: komunikacija ili monolog “velikog brata”?

Autorica ukratko prikazuje postojeću legislativu relevantnu za prijenos informacija između arhiva i pismohrana u RH, te sadašnje stanja s nadom da će ukazivanje na nedostatke pomoći percepciji stvarnih problema odnosno biti poticaj za reforme koje…

Opseg informacija koje arhivi raspoređuju u okviru svoje djelatnosti i šire

UVOD Razmišljanje  o opsegu i stvaranju informacija u arhivima i šire možemo započeti pitanjem kakve su i koliko su vrijedne informacije koje mi arhivi raspoređujemo. Možemo ih lako podijeliti na: A)   informacije, koje mi stvaramo i…

Prešeren, kultura i olimpijski duh

Govor direktora Zgodovinskog arhiva Celje na središnjoj svečanosti povodom proslave Slovenskoga kulturnog praznika, održan u Velikoj dvorani Narodnog doma Celje 6. veljače 2014. godine //http://www.zac.si/2014/02/07/preseren-in-olimpijski-duh-govor-direktorja-arhiva-na-slovesnosti-ob-kulturnem-prazniku-v-celju/// Spoštovani gospod župan, Celjanke, Celjani, zaposleni in samozaposleni v kulturi,…

Obrazovanje djelatnika u pismohranama – iskustva hrvatskih arhivista

U članku su iznesene  spoznaje hrvatskih arhivista tijekom obrazovanja djelatnika u pismohranama .Prikazan je  razvoj obrazovanja djelatnika u pismohranama (registraturama) te rezultati u pogledu primarne zaštite i preuzimanja gradiva u arhiv.