Tag Archives: digitalizacija

Časopis @arhivi

Časopis @arhivi donosi priče o projektima, inicijativama, strategijama i praktičnim iskustvima koji povezuju ustanove, organizacije i ljude, pružaju nova znanja, stvaraju nove programe i realiziraju nove ideje i kreativne potencijale.U prvom broju časopisa 17 autora…

Radenci 2017 – kazalo članaka

Pokrajinski arhiv Maribor, Radenci 5. – 7. travnja 2017. Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja, 2017 Digitalno i digitalizirano. Arhivsko gradivo jučer, danas i sutra Digitalno i digitalizirano Dosegnuti računalno povjerenje: zahtjevi za…

5. konferencija Mikrografije

Mikrografija je organizirala besplatnu edukacijsku konferenciju o poslovanju bez papira, uporabi DMS i BPM alata i sigurnoj e-pohrani dokumentacije. Konferencija se održala 6. studenoga 2013. u Austria Trend hotelu u  Ljubljani. Na konferenciji su se…