Tag Archives: informacija

Pravni okvir informacijskih struka u Republici Hrvatskoj

Informacijske struke su djelatnosti koje strateški koristi informacije u svom području u svrhu unapređenja organizacije i djelovanja. Informacijske struke ostvaraju svoju misiju kroz razvoj, razvijanje i implementaciju informacija te upravljanje informacijskim izvorima i servisima. Također…

Prijenos informacija izmedju arhiva i pismohrana: komunikacija ili monolog “velikog brata”?

Autorica ukratko prikazuje postojeću legislativu relevantnu za prijenos informacija između arhiva i pismohrana u RH, te sadašnje stanja s nadom da će ukazivanje na nedostatke pomoći percepciji stvarnih problema odnosno biti poticaj za reforme koje…

Korisnik: mjera dileme “perfekcionizam vs. realitet”

Ovim izlaganjem se pokušalo predstaviti moguće vrste korisnika, komunikaciju u procesu rješavanja korisničkog zahtjeva, etiku rada informacijskog specijaliste, te problematizirati pitanje organizacije znanja u realnim uvjetima našeg društva. 1. UVOD – POJAŠNJENJE NASLOVA IZLAGANJA: Teza:…

Opseg informacija koje arhivi raspoređuju u okviru svoje djelatnosti i šire

UVOD Razmišljanje  o opsegu i stvaranju informacija u arhivima i šire možemo započeti pitanjem kakve su i koliko su vrijedne informacije koje mi arhivi raspoređujemo. Možemo ih lako podijeliti na: A)   informacije, koje mi stvaramo i…