Tag Archives: podatkovna zbirka

O vrednotenju in ocenjevanju arhivskih vsebin

Na področju upravljanja z dokumenti se v obdobju splošne rabe informacijsko-tehnoloških rešitev postavljajo mnoga vprašanja, ki so povezana s temeljnimi arhivskimi strokovnimi usmeritvami in se nanašajo na vrednotenje pomembnih (arhivskih) vsebin v najširšem pomenu besede...

Samo s ustreznim orodjem lahko mojster naredi dober izdelek – Osnovne značilnosti kompleksnih programskih orodij za arhivsko strokovno delo

V arhivih se od začetkov uvajanja strojne obdelave podatkov pojavljajo vprašanja v zvezi s tem: kakšno je ustrezno orodje za arhivska strokovna dela v profesionalnih arhivskih institucijah. Odgovorov je veliko, njihova skupna značilnost pa je…