html templates

O PROJEKTU 

Hrvatsko-slovenski projekt FENOMENI GRANICE - BELA KRAJINA I ŽUMBERAK / FENOMENI MEJE - BELA KRAJINA IN ŽUMBERK, započet je 2018. godine s tendencijom ostvarenja niza projektnih aktivnosti u višegodišnjem kontinuitetu. U osnovi projekta postoji težnja da se sam pojam hrvatsko-slovenske granice kao i obostrani pripadajući prostor pograničja, dožive ne kao model razdvajanja nego kao način povezivanja ljudi s obje strane granice i njima pripadajućega šireg prostora. Projekt želi ukazati na raznolike i mnogobrojne aspekte života na granici i uz granicu, prezentirajući, između ostaloga, geografski, arheološki, povijesni, historiografski, literarni, lingvistički, muzikološki, etnološki, gospodarstveni, sociološki, politički, pravni, etički i svaki drugi pristup navedenoj problematici, pri čemu se belokranjsko-žumberačka granica promatra samo kao ishodište takvih razmatranja.

U okviru prve faze projekta u rujnu 2018. godine u Galeriji Kambič u Metlici bit će postavljena gostujuća izložba Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši, koju su zajednički realizirali Hrvatski restauratorski zavod i Arheološki muzej u Zagrebu, dok će se u listopadu iste godine u prostorima Belokranjskoga muzeja Metlika održati dvodnevni znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Fenomeni granice - Bela krajina i Žumberak / Fenomeni meje - Bela krajina in Žumberk.  

PARTNERI U PROJEKTU:

Hrvatska:
Zagrebačko arhivističko društvo, Zagreb
Arheološki muzej, Zagreb
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
Gradski muzej Jastrebarsko, Jastrebarsko

Slovenija:
Belokranjski muzej Metlika, Metlika
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana

ORGANIZACIJSKO-PROGRAMSKI ODBOR: 

Branka Molnar, Zagrebačko arhivističko društvo
Andreja Brancelj-Bednaršek, Belokranjski muzej Metlika
Bojan Balkovec, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Božidar Flajšman, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Peter Mikša, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino
Ana Fundurulić, Hrvatski restauratorski zavod
Anita Dugonjić, Arheološki muzej u Zagrebu
Magdalena Kuleš, Zagrebačko arhivističko društvo
Mitja Sadek, Zgodovinski arhiv Ljubljana

ZNANSTVENI ODBOR:

Ana Azinović Bebek, doc. dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju; Hrvatski restauratorski zavod, konzervator savjetnik arheolog, pomoćnica ravnatelja za arheološku baštinu
Bojan Balkovec, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Borislav Grgin, dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Peter Mikša, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Božo Repe, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Zvjezdana Sikirić, dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Marko Zajc, dr., Inštitut za novejšo zgodovino
Matija Zorn, dr., Geografski inštitut Antona Melika, znanstveni savjetnik, pomočnik predstojnika