html templates

O PROJEKTU 

S hrvaško-slovenskim projektom FENOMENI MEJE - BELA KRAJINA IN ŽUMBERK, ki se je začel leta 2018, želimo vzpostaviti vrsto večletnih aktivnosti. Temelj projekta je težnja, da se hrvaško-slovenska meja kot tudi obmejno območje na obeh straneh meje ne razume kot element delitve, temveč kot element povezovanja ljudi na obeh straneh meje. S projektom želimo pokazati na raznolikost ter številne vidike življenja na in ob meji. Ti bodo med drugim osvetljeni z geografskega, arheološkega, zgodovinskega, literarnega, lingvističnega, muzikološkega, etnološkega, ekonomskega, sociološkega, političnega, pravnega, etičnega oz. kateregakoli drugega vidika, ki bo prispeval k razumevanju te problematike. Pri tem bo belokranjsko-žumberška meja zgolj izhodišče za tovrstna razglabljanja.

V okviru prve faze projekta bomo septembra 2018 v Galeriji Kambič v Metlici postavili razstavo z naslovom Tihe priče vere, dediščine in razkošja, ki jo bosta pripravila Hrvatski restauratorski zavod in Arheološki muzej iz Zagreba. Oktobra istega leta bo v prostorih Belokranjskega muzeja Metlika tudi dvodnevno znanstveno srečanje z mednarodno udeležbo z naslovom Fenomeni granice - Bela krajina i Žumberak / Fenomeni meje - Bela krajina in Žumberk.

PARTNERJI V PROJEKTU:

Hrvaška:
Zagrebačko arhivističko društvo, Zagreb
Arheološki muzej, Zagreb
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
Gradski muzej Jastrebarsko, Jastrebarsko

Slovenija:
Belokranjski muzej Metlika, Metlika
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana

ORGANIZACIJSKO-PROGRAMSKI ODBOR: 

Branka Molnar, Zagrebačko arhivističko društvo
Andreja Brancelj-Bednaršek, Belokranjski muzej Metlika
Bojan Balkovec, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Božidar Flajšman, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Peter Mikša, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino
Ana Fundurulić, Hrvatski restauratorski zavod
Anita Dugonjić, Arheološki muzej u Zagrebu
Magdalena Kuleš, Zagrebačko arhivističko društvo
Mitja Sadek, Zgodovinski arhiv Ljubljana

ZNANSTVENI ODBOR:

Ana Azinović Bebek, doc. dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju; Hrvatski restauratorski zavod, konzervator savjetnik arheolog, pomoćnica ravnatelja za arheološku baštinu
Bojan Balkovec, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Borislav Grgin, dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Peter Mikša, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Božo Repe, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Zvjezdana Sikirić, dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Marko Zajc, dr., Inštitut za novejšo zgodovino
Matija Zorn, dr., Geografski inštitut Antona Melika, znanstveni savjetnik, pomočnik predstojnika