html templates

O PROJEKTU 

S hrvaško-slovenskim projektom FENOMENI MEJE - BELA KRAJINA IN ŽUMBERAK, ki se je začel leta 2018, želimo vzpostaviti vrsto večletnih aktivnosti. Temelj projekta je težnja, da se hrvaško-slovenska meja kot tudi obmejno območje na obeh straneh meje ne razume kot element delitve, temveč kot element povezovanja ljudi na obeh straneh meje. S projektom želimo pokazati na raznolikost ter številne vidike življenja na in ob meji. Ti bodo med drugim osvetljeni z geografskega, arheološkega, zgodovinskega, literarnega, lingvističnega, muzikološkega, etnološkega, ekonomskega, sociološkega, političnega, pravnega, etičnega oz. kateregakoli drugega vidika, ki bo prispeval k razumevanju te problematike. Pri tem bo belokranjsko-žumberška meja zgolj izhodišče za tovrstna razglabljanja.

V okviru prve faze projekta bomo septembra 2018 v Galeriji Kambič v Metlici postavili razstavo z naslovom Tihe priče vere, dediščine in razkošja, ki jo bosta pripravila Hrvatski restauratorski zavod in Arheološki muzej iz Zagreba. Oktobra istega leta bo v prostorih Belokranjskega muzeja Metlika tudi dvodnevno znanstveno srečanje z mednarodno udeležbo z naslovom Fenomeni granice - Bela krajina i Žumberak / Fenomeni meje - Bela krajina in Žumberak.

PARTNERJI V PROJEKTU:

Hrvaška:
Zagrebačko arhivističko društvo, Zagreb
Arheološki muzej, Zagreb
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
Gradski muzej Jastrebarsko, Jastrebarsko

Slovenija:
Belokranjski muzej Metlika, Metlika
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana

PROGRAM SIMPOZIJA

Sreda, 3. 10. 2018.

 • 12.00 Tiskovna konferenca - predstavitev Simpozija
 • 18.00 - 19.00 Predstavitev gostitelja, organizatorjev in pokroviteljev Simpozija
  • Pozdravni govori
  • Glasbena točka (Petra in Ivan)
  • Predstavitev razstave Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši (Galerija Kambič)
  • Koktel in druženje

Četrtek, 4. 10. 2018.

 • 8.00 - 9.00 Registracija udeležencev Simpozija
 • 9.00 - 9.20 Pozdravni govori
 • 9.20 - 10.00 Uvodna predavanja:
  • Redeamus ad incepta. Towards an Agenda for Analytical Frontier Studies in Historiography
   (Davor Salihović, Magdalene College, Faculty of History, University of Cambridge)
  • Obsedene meje, fantomske meje, administrativna dediščina
   (Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana)
 • 10.00 - 10.15 Otvoritev razstave: Rogaška kot maloobmejno mesto Tretjega rajha
  (Peter Mikša, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
 • 10.15 - 10.30 Odmor
 • 10.30 - 11.30 PANEL 1: Meja Žumberk - Bela krajina, zgodovinski prikaz
  • Arhivski viri za zgodovino Bele Krajine in Žumberka
   (Dunja Mušič, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Branka Molnar, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • …ultra montem citra Hungariam - područje Žumberačkog gorja u razdoblju srednjeg vijeka
   (Petar Sekulić, Hrvatski restauratorski zavod)
  • Žumberak in meja 1941-1945 in 1992
   (Božidar Flajšman, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • Bibliografija Žumberka - tekstualna analiza i vizualizacija podataka
   (Magdalena Kuleš, FF, Katedra za arhivistiku, Zagreb)
 • 11.30 - 11.45 Odmor
 • 11.45 - 13.00 Okrogla miza: Žumberak z mejo ali brez nje
 • 13.00 - 14.00 Kosilo
 • 14.00 - 15.00 Film: Podobe Bele krajine, razgled Belokranjskoga muzeja Metlika
 • 15.00 - 19.00 Ekskurzija - obisk Žumberka (Brezovica, Ostriž, Radatovići)
 • 20.00Zajednička večerja

Petek, 5. 10. 2018.

 • 9.00 - 9.15 Otvoritev razstave: Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji / Gradovi i trgovišta na hrvatsko–štajerskoj granici
  (Borut Batagelj, Zgodovinski arhiv Celje)
 • 9.15 - 10.30 PANEL 2: Druge meje, zgodovinske predstavitve
  • Međimurje kao pogranično područje u srednjem vijeku
   (Zoran Turk, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • Granica i ranonovovjekovne migracije na području Hrvatske
   (Sanja Lazanin, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
  • Bihać - fenomen slobodnog kraljevskog grada na granici s Osmanskim carstvom
   (Damir Stanić, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • Život u Banatskoj vojnoj granici u 19. stoljeću
   (Ivana Spasović, Arhiv SANU, Beograd
  • Sotla, južna meja Rajha
   (Peter Mikša, Daniel Siter, študent, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • Žiri – kraj ob nemško-italijanski meji v času druge svetovne vojne
   (Maja Vehar, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • "Avnojska" meja med Slovenijo in Hrvaško v fondu podpredsednika jugoslovanske vlade (1945–1953)
   (Kornelija Ajlec, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
 • 11.00 - 11.15 Odmor
 • 11.15 - 12.15 PANEL 3: Pojem "meja" kot geslo v indeksu
  • Ikonografski motiv stigmatizacije sv. Franje Asiškog i njegovo širenje preko granica srednjevjekovnih komuna
   (Marija Bijelić, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • Testamenta Zagrabiensia, putni listovi za granicu na onaj svijet - usporedna analiza oporuka Zagrebačkoga Gradeca s kraja 17. i 18. stoljeća
   (Branka Molnar i Zvjezdana Sikirić, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • Granice unutar granica - režim kontrole ratnih zarobljenika i domaće populacije u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji 1915./1916.
   (Vedran Muić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb)
  • Zgodovina, spomin, in meje v času - pomen "arhiva ljudi"
   (Valentina Petaroš Jeromela, Valentina Petaros Jeromela s.p., Arhivske Storitve)
 • 12.15 - 12.30 Odmor
 • 12.30 - 14.00 PANEL 4: Projekti o mejah - rezultati / stanje raziskav
  • Rapalska meja in varnostne službe ob njej
   (Grega Žorž, Zgodovinsko društvo Rapalska meja, Ljubljana)
  • O italijanskem in nemškem utrjevanju meje pod Gorjanci
   (Blaž Štangelj, študent, UL, FF Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • Izzivi sodobne tehnologije pri raziskovanju meje
   (Bojan Balkovec, UL, FF Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • Zgodovinski kartografski viri in njihova uporabnost pri določanju okupacijskih meja med drugo svetovno vojno v Sloveniji
   (Rok Ciglič, Matija Zorn, Primož Gašperič, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana)
  • Topografija i rekognosciranje Žumberačkoga gorja
   (Luka Štefan, Tomislav Čanković, Jelena Maslać, Maja Mrvelj, Sanja Sekulić i Sebastijan Stingl, studenti, FF, Odsjek za arheologiju, Zagreb)
  • ARRS Projekt Fenomen mejna reka 2014-17
   (Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana)
 • 14.00 - 14.15 Odmor
 • 14.15 - 14.45 Zaključna razprava
 • 14.45 - 16.00 Kosilo

ORGANIZACIJSKO-PROGRAMSKI ODBOR: 

Branka Molnar, Zagrebačko arhivističko društvo
Andreja Brancelj-Bednaršek, Belokranjski muzej Metlika
Bojan Balkovec, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Božidar Flajšman, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Peter Mikša, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino
Ana Fundurulić, Hrvatski restauratorski zavod
Anita Dugonjić, Arheološki muzej u Zagrebu
Mitja Sadek, Zgodovinski arhiv Ljubljana

ZNANSTVENI ODBOR:

Ana Azinović Bebek, doc. dr. sc., Hrvatski restauratorski zavod, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju
Bojan Balkovec, doc. dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Božidar Flajšman, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Borislav Grgin, prof. dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Peter Mikša, doc. dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Božo Repe, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Drago Roksandić, prof. emer. dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Zvjezdana Sikirić, doc. dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Marko Zajc, dr., Inštitut za novejšo zgodovino
Matija Zorn, dr., Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU