html templates

O PROJEKTU 

Hrvatsko-slovenski projekt FENOMENI GRANICE - BELA KRAJINA I ŽUMBERAK / FENOMENI MEJE - BELA KRAJINA IN ŽUMBERAK, započet je 2018. godine s tendencijom ostvarenja niza projektnih aktivnosti u višegodišnjem kontinuitetu. U osnovi projekta postoji težnja da se sam pojam hrvatsko-slovenske granice kao i obostrani pripadajući prostor pograničja, dožive ne kao model razdvajanja nego kao način povezivanja ljudi s obje strane granice i njima pripadajućega šireg prostora. Projekt želi ukazati na raznolike i mnogobrojne aspekte života na granici i uz granicu, prezentirajući, između ostaloga, geografski, arheološki, povijesni, historiografski, literarni, lingvistički, muzikološki, etnološki, gospodarstveni, sociološki, politički, pravni, etički i svaki drugi pristup navedenoj problematici, pri čemu se belokranjsko-žumberačka granica promatra samo kao ishodište takvih razmatranja.

U okviru prve faze projekta 28. rujna 2018. godine u Galeriji Kambič u Metlici postavljena je gostujuća izložba Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši, koju su zajednički realizirali Hrvatski restauratorski zavod i Arheološki muzej u Zagrebu.
Od 3. do 5. listopada 2018. godine u prostorima Belokranjskoga muzeja Metlika održao se znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Bela krajina i(n) Žumberak - Fenomeni meje / Fenomeni granice.

PARTNERI U PROJEKTU:

Hrvatska:
Zagrebačko arhivističko društvo, Zagreb
Arheološki muzej, Zagreb
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
Gradski muzej Jastrebarsko, Jastrebarsko

Slovenija:
Belokranjski muzej Metlika, Metlika
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana

PROGRAM SIMPOZIJA

Srijeda, 3. 10. 2018.

 • 12.00 Tiskovna konferencija - predstavljanje Simpozija
 • 18.00 - 19.00 Predstavljanje domaćina, organizatora i pokrovitelja Simpozija
  • Pozdravni govori
  • Glazbena točka (Petra i Ivan)
  • Predstavljanje izložbe Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši (Galerija Kambič)
  • Koktel i druženje

Četvrtak, 4. 10. 2018.

 • 8,00 - 9,00 Registracija sudionika Simpozija
 • 9,00 - 9,20 Pozdravni govori
 • 9,20 - 10,00 Uvodna predavanja:
  • Redeamus ad incepta. Towards an Agenda for Analytical Frontier Studies in Historiography
   (Davor Salihović, Magdalene College, Faculty of History, University of Cambridge)
  • Obsedene meje, fantomske meje, administrativna dediščina
   (Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana)
 • 10,00 - 10,15 Otvorenje izložbe: Rogaška kot maloobmejno mesto Tretjega rajha
  (Peter Mikša, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
 • 10,15 - 10,30 Odmor
 • 10,30 - 11,30 PANEL 1: Granica Žumberak - Bela krajina, povijesni prikaz
  • Arhivski viri za zgodovino Bele Krajine in Žumberka
   (Dunja Mušič, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Branka Molnar, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • …ultra montem citra Hungariam - područje Žumberačkog gorja u razdoblju srednjeg vijeka
   (Petar Sekulić, Hrvatski restauratorski zavod)
  • Žumberak in meja 1941-1945 in 1992
   (Božidar Flajšman, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • Bibliografija Žumberka - tekstualna analiza i vizualizacija podataka
   (Magdalena Kuleš, FF, Katedra za arhivistiku, Zagreb)
 • 11,30 - 11,45 Odmor
 • 11,45 - 13,00 Okrugli stol: Žumberak s granicom ili bez nje
 • 13,00 - 14,00 Ručak
 • 14,00 - 15,00 Film: Podobe Bele krajine, razgledavanje Belokranjskoga muzeja Metlika
 • 15,00 - 19,00 Ekskurzija - obilazak Žumberka (Brezovica, Ostriž, Radatovići)
 • 20,00 Zajednička večera

Petak, 5. 10. 2018.

 • 9,00 - 9,15 Otvorenje izložbe: Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji / Gradovi i trgovišta na hrvatsko–štajerskoj granici
  (Borut Batagelj, Zgodovinski arhiv Celje)
 • 9,15 - 10,30 PANEL 2: Druge granice, povijesni prikazi
  • Međimurje kao pogranično područje u srednjem vijeku
   (Zoran Turk, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • Granica i ranonovovjekovne migracije na području Hrvatske
   (Sanja Lazanin, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
  • Bihać - fenomen slobodnog kraljevskog grada na granici s Osmanskim carstvom
   (Damir Stanić, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • Život u Banatskoj vojnoj granici u 19. stoljeću
   (Ivana Spasović, Arhiv SANU, Beograd)
  • Sotla, južna meja Rajha
   (Peter Mikša, Daniel Siter, študent, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • Žiri – kraj ob nemško-italijanski meji v času druge svetovne vojne
   (Maja Vehar, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • "Avnojska" meja med Slovenijo in Hrvaško v fondu podpredsednika jugoslovanske vlade (1945–1953)
   (Kornelija Ajlec, UL, FF, Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
 • 11,00 - 11,15 Odmor
 • 11,15 - 12,15 PANEL 3: Pojam "granica" kao indeksna odrednica
  • Ikonografski motiv stigmatizacije sv. Franje Asiškog i njegovo širenje preko granica srednjevjekovnih komuna
   (Marija Bijelić, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • Testamenta Zagrabiensia, putni listovi za granicu na onaj svijet - usporedna analiza oporuka Zagrebačkoga Gradeca s kraja 17. i 18. stoljeća
   (Branka Molnar i Zvjezdana Sikirić, FF, Odsjek za povijest, Zagreb)
  • Granice unutar granica - režim kontrole ratnih zarobljenika i domaće populacije u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji 1915./1916.
   (Vedran Muić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb)
  • Zgodovina, spomin, in meje v času - pomen "arhiva ljudi"
   (Valentina Petaroš Jeromela, Valentina Petaros Jeromela s.p., Arhivske Storitve)
 • 12,15 - 12,30 Odmor
 • 12,30 - 14,00 PANEL 4: Projekti o granicama- rezultati / stanje istraživanja
  • Rapalska meja in varnostne službe ob njej
   (Grega Žorž, Zgodovinsko društvo Rapalska meja, Ljubljana)
  • O italijanskem in nemškem utrjevanju meje pod Gorjanci
   (Blaž Štangelj, študent, UL, FF Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • Izzivi sodobne tehnologije pri raziskovanju meje
   (Bojan Balkovec, UL, FF Oddelek za zgodovino, Ljubljana)
  • Zgodovinski kartografski viri in njihova uporabnost pri določanju okupacijskih meja med drugo svetovno vojno v Sloveniji
   (Rok Ciglič, Matija Zorn, Primož Gašperič, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana)
  • Topografija i rekognosciranje Žumberačkoga gorja
   (Luka Štefan, Tomislav Čanković, Jelena Maslać, Maja Mrvelj, Sanja Sekulić i Sebastijan Stingl, studenti, FF, Odsjek za arheologiju, Zagreb)
  • ARRS Projekt Fenomen mejna reka 2014-17
   (Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana)
 • 14,99 - 14,15 Odmor
 • 14,15 - 14,45 Zaključna rasprava
 • 14,45 - 16,00 Ručak

ORGANIZACIJSKO-PROGRAMSKI ODBOR: 

Branka Molnar, Zagrebačko arhivističko društvo
Andreja Brancelj-Bednaršek, Belokranjski muzej Metlika
Bojan Balkovec, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Božidar Flajšman, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Peter Mikša, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino
Ana Fundurulić, Hrvatski restauratorski zavod
Anita Dugonjić, Arheološki muzej u Zagrebu
Mitja Sadek, Zgodovinski arhiv Ljubljana

ZNANSTVENI ODBOR:

Ana Azinović Bebek, doc. dr. sc., Hrvatski restauratorski zavod, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju
Bojan Balkovec, doc. dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Božidar Flajšman, dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Borislav Grgin, prof. dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Peter Mikša, doc. dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Božo Repe, prof. dr., Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za zgodovino
Drago Roksandić, prof. emer. dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Zvjezdana Sikirić, doc. dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest
Marko Zajc, dr., Inštitut za novejšo zgodovino
Matija Zorn, dr., Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU