26. zborovanje Arhivskoga društva Slovenije

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

26. zborovanje Arhivskoga društva Slovenije održalo se 10. i 11. listopada 2013. u Novoj Gorici. Suorganizator zborovanja bio je Pokrajinski arhiv Nova Gorica. Središnja tema ovogodišnjega zborovanja bila je Standardizacija ( p ) opisa arhivskoga gradiva i usklađivanje strukovnih praksi u slovenskim javnim i crkvenim arhivima. Izlaganja sa Zborovanja objavljena su u pripadajućem  zborniku radova.

Program:

Četvrtak, 10. listopada 2013.
10.00-13.00:
Otvaranje i pozdravi
Spomenica o povratu arhivskoga gradiva s područja današnje Slovenije, koje je bilo odneseno u Italiju
Odmor

 • Predstavljanje studija arhivistike na Fakultetu za humanistične studije Sveučilišta na Primorskem
  (dr. Aleksander Panjek)
 • Pogled na arhivsku službu kroz kakvoću, izvrsnost i društvenu odgovornost
  (dr. Gordana Žurga)
 • Mjerenje rezultata uspješnosti izgradnje arhivskih podatkovnih zbirki s kvantitativno – kvalitativnom metodom na primjeru podatkovne zbirke SIRAnet
  (mag. Zdenka Semlič Rajh, dr. Miroslav Novak)

Diskusija

Odmor za ručak

15.00-17.30

 • Jedinstveni u različitosti — Razvrstavanje fondova društava, saveza društava i društvenih organizacija u slovenskim regionalnim arhivima u klasifikaciji SIRAnet
  (dr. Bojan Himmelreich)
 • Popisivanje fondova uprave u uzajamnu podatkovnu zbirku slovenskih regionalnih arhiva u Zgodovinskem arhivu Celje
  (mag. Hedvika Zdovc)
 • Sređivanje i popisivanje obiteljskoga fonda Gravisi u Pokrajinskome arhivu Koper
  (dr. Zdenka Bonin, dr. Deborah Rogoznica)
 • Problemi valorizacije, popisivanja i tehničkoga sređivanja fotografskoga gradiva fonda SI AS 2073 Onkološki institut (Mojca Grabnar, Lucija Planine)

Diskusija

17.45 Razgled Nove Gorice
20.00 Večera u hotelu Perla

Petak, 11. listopada 2013.

9.00-11.00

Sekcija l

 • Provedba odredbi iz Pravilnika o stručnoj osposobljenosti službenika u javnopravnim osobama te djelatnika ponuditelja pohrane koji rade s dokumentarnim gradivom u Zgodovinskem arhivu Celje — Sticanje i provjera kreditnih točaka nakon provedene provjere stručne osposobljenosti
  (Bojana Aristovnik, dr. Bojan Himmelreich, Kristina Tekavc)
 • Rješenje praktičnih problema pri promjenama u strukturi fonda pomoću aplikacije ARIS
  (Vladimir Drobnjak)
 • Arhivi u digitalnome dobu  – Stanje država članica EU i arhiva Europske komisije (mag. Natalija Glažar)

Diskusija

Sekcija 2

 • Pisana kulturna baština glazbene provenijencije u Sloveniji — danas za sutra
  (Katarina Kraševac)
 • We are on the road to nowhere — gremo vsak po svoji … — Popisivanje gradiva u televizijskom arhivu (Aleksander Lavrenčič)
 • Kazališna i filmska dokumentacija Centra za teatrologiju i filmologiju Akademije za kazalište, radio, film i televiziju Sveučilišta u Ljubljani (Simona Ješelnik)

Diskusija

Odmor

11.30 -13.00 Okrugli stol: ZVDAGA — promjene i način provedbe pojedinih odredbi Zakona u praksi

Odmor za ručak

15.00  Poruke pojedinih sekcija i zaključci Zborovanja