Category Archives: 1. ZAD-dan

Pismohrana Gradskog ureda za opću upravu nakon Zakona o pravu na pristup informacijama

Općenito Gradski ured za opću upravu, obavlja među ostalima, i poslove što se odnose na pismohranu, u kojoj je pohranjeno registraturno i arhivsko gradivo tijela Grada Zagreba – Gradske skupštine, gradonačelnika, Gradskog poglavarstava i upravnih…

Evidencije Odsjeka za nadzor nad pismohranama i Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama Hrvatski je sabor donio 15. listopada 2003.godine, i, kako je to objašnjeno u uvodnome tekstu predlagatelja – tadašnjega Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave – on zapravo predstavlja izravnu…

Prijenos informacija izmedju arhiva i pismohrana: komunikacija ili monolog “velikog brata”?

Autorica ukratko prikazuje postojeću legislativu relevantnu za prijenos informacija između arhiva i pismohrana u RH, te sadašnje stanja s nadom da će ukazivanje na nedostatke pomoći percepciji stvarnih problema odnosno biti poticaj za reforme koje…

Korisnik: mjera dileme “perfekcionizam vs. realitet”

Ovim izlaganjem se pokušalo predstaviti moguće vrste korisnika, komunikaciju u procesu rješavanja korisničkog zahtjeva, etiku rada informacijskog specijaliste, te problematizirati pitanje organizacije znanja u realnim uvjetima našeg društva. 1. UVOD – POJAŠNJENJE NASLOVA IZLAGANJA: Teza:…

Opseg informacija koje arhivi raspoređuju u okviru svoje djelatnosti i šire

UVOD Razmišljanje  o opsegu i stvaranju informacija u arhivima i šire možemo započeti pitanjem kakve su i koliko su vrijedne informacije koje mi arhivi raspoređujemo. Možemo ih lako podijeliti na: A)   informacije, koje mi stvaramo i…