Author Archives: Živana Heđbeli

Položaj i uloga arhiva i pismohrana u suvremenom društvu

Arhivi su nastali iz praktičnih potreba da se sačuvaju zapisi o javnopravnim, privatnopravnim, sudbenim, upravnim, političkim i ostalim pravnim poslovima i događanjima, dokažu ili ilustriraju činjenice. Moderni su arhivi u Europi nastali zbog odluke tadašnje…

Prilog poznavanju djelokruga rada i uredskog poslovanja austrijske uprave do 1868. godine

Središnja tijela uprave Prema državnom ustavu1 iz 1849.g. Habsburšku Monarhiju čine krunovine koje se sastoje od vojvodine Austrije nad i pod Ensom, vojvodine Solnogradske, vojvodine Štajerske, kraljevine Ilirije sastojeće se iz vojvodine Koruške, vojvodine Kranjske,…

Prilog poznavanju sustava lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave u Republici Hrvatskoj od 1990. do 2004. godine

Lokalna i područna (regionalna) samouprava određeni su Ustavom i zakonima. Ustavom iz 1990. građanima se jamči pravo na lokalnu samoupravu. Ustavom iz 2000. građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Prvi zakon o…

Prijenos informacija izmedju arhiva i pismohrana: komunikacija ili monolog “velikog brata”?

Autorica ukratko prikazuje postojeću legislativu relevantnu za prijenos informacija između arhiva i pismohrana u RH, te sadašnje stanja s nadom da će ukazivanje na nedostatke pomoći percepciji stvarnih problema odnosno biti poticaj za reforme koje…