Tag Archives: Tatjana Hajtnik

ICARUSHR@lecture – e.ARH.si

ICARUS HR zajedno sa SRCEm i Arhivom Republike Slovenije, u četvrtak 7. rujna 2017. organizirat će  jednodnevni stručni skup na kojem će predstaviti projekt razvoja slovenskog javnog elektronskog arhiva e-ARH.si . Pokrovitelj programa je Veleposlanstvo…

Radenci 2017 – kazalo članaka

Pokrajinski arhiv Maribor, Radenci 5. – 7. travnja 2017. Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja, 2017 Digitalno i digitalizirano. Arhivsko gradivo jučer, danas i sutra Digitalno i digitalizirano Dosegnuti računalno povjerenje: zahtjevi za…

5. konferencija Mikrografije

Mikrografija je organizirala besplatnu edukacijsku konferenciju o poslovanju bez papira, uporabi DMS i BPM alata i sigurnoj e-pohrani dokumentacije. Konferencija se održala 6. studenoga 2013. u Austria Trend hotelu u  Ljubljani. Na konferenciji su se…