Tag Archives: e-gradivo

Zaključci 28. savjetovanja ADS u Portorožu, 5. i 6. listopada 2017.

Tema: ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM Pri izboru teme zborovanja smo izhajali iz dejstva, da zaradi tehnološkega razvoja nastaja vse več dokumentarnega in arhivskega gradiva elektronski obliki, ki zahteva…

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

(Ljudski resursi povezani s e-gradivom u arhivima – anketno istraživanje) (Human resources in connection with e-records in archives – survey with questionnaires) Izvleček V prispevku so prikazani rezultati 1 spletne raziskave s področja človeških virov, ki…

Program 28. zborovanja Arhivskega društva Slovenije

28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije Portorož 2017 Človeški viri v arhivih in novi izzivi v vezi z e-gradivom Program Zborovanja [ vabilo in prijavnica ] [ Prijave zbirajo najkasneje do 20. septembra 2017! ] Četrtek,…