Tag Archives: Hana Habjan

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

(Ljudski resursi povezani s e-gradivom u arhivima – anketno istraživanje) (Human resources in connection with e-records in archives – survey with questionnaires) Izvleček V prispevku so prikazani rezultati 1 spletne raziskave s področja človeških virov, ki…

Program 28. zborovanja Arhivskega društva Slovenije

28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije Portorož 2017 Človeški viri v arhivih in novi izzivi v vezi z e-gradivom Program Zborovanja [ vabilo in prijavnica ] [ Prijave zbirajo najkasneje do 20. septembra 2017! ] Četrtek,…