Program 28. zborovanja Arhivskega društva Slovenije

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije
Portorož 2017

Človeški viri v arhivih in novi izzivi v vezi z e-gradivom

Program Zborovanja

[ vabilo in prijavnica ]

[ Prijave zbirajo najkasneje do 20. septembra 2017! ]

Četrtek, 5. oktober 2017

10.00-13.30

 • Začetek Zborovanja (filmski uvod, pozdravni nagovori)
 • Arhivist v slovenskih arhivih – stanje in perspektive
  (Bojan Cvelfar, Ivan Fras, Nina Gostenčnik)

Odmor

 • Arhivi in arhivisti v Italiji v digitalnem obdobju
  (Deborah Rogoznica)
 • Stanje človeških virov v arhivih nemške zvezne dežele Hessen in primerjava s slovenskimi arhivi
  (Dunja Mušič)
 • Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki
  (Branka Molnar, Hana Habjan)

Razprava

Odmor za kosilo

15.00-17.00

 • Priložnost, ki je ne gre zamuditi
  (Jože Škofljanec)
 • Prevzem elektronskega arhivskega gradiva v arhiv na primeru Mestne občine Ljubljana
  (Tatjana Šenk)
 • Prevzemanje e-gradiva v televizijskem arhivu in poklicna struktura zaposlenih v Arhivu Televizije Slovenija
  (Aleksander Lavrenčič)

Razprava

17.15 Voden ogled Pirana

20.00 Večerja v hotelu Histrion / Mesečeva restavracija

Petek, 6. oktober 2017

9.00-13.30

 • Projekt: Digitalizacija matičnih knjig v Nadškofijskem arhivu Ljubljana
  (Tone Krampač, Julijana Visočnik)
 • Arhivi in ponovna uporaba informacij javnega sektorja
  (Natalija Glažar)
 • Vizualna in vsebinska predstavitev delovanja portala OPSI
  (Aleš Veršič)

Razprava

Odmor

Okrogla miza: Aktualna vprašanja arhivske stroke

Odmor za kosilo

15.00 Poročilo in zaključki zborovanja