Author Archives: Silvija Babić

Evidencije Odsjeka za nadzor nad pismohranama i Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama Hrvatski je sabor donio 15. listopada 2003.godine, i, kako je to objašnjeno u uvodnome tekstu predlagatelja – tadašnjega Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave – on zapravo predstavlja izravnu…