Tag Archives: Drago Trpin

Izvješće o 26. zborovanju Arhivskoga društva Slovenije

26. zborovanje Arhivskoga društva Slovenije 10.-11. oktobar 2013. godine, Nova Gorica Dana 10. i 11. okto­bra 2013. godi­ne u Novoj Gori­ci, u orga­ni­za­ci­ji Arhiv­sko­ga druš­tva Slo­ve­ni­je i suor­ga­ni­za­ci­ji i doma­ćins­tvu Pokra­jin­skog arhi­va Nova Gori­ca odr­ža­no…