Tag Archives: inventar

Arhivističko opisivanje arhivskog gradiva fondova društava, udruženja i zaklada, s naglaskom na izradi sumarnih inventara

Članak uopćeno razlaže pitanje razvoja društava u Europi i u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća. S obzirom na stvarnu djelatnost odnosno svrhu udruživanja građana, tekst nudi prijedlog klasifikacije fondova društava, udruženja i zaklada, koja se razlikuje…