Tag Archives: Kanjiža

Uvid u Fond 364 – Centar za socijalni rad Novi Kneževac

Na osnovu Zahteva za preuzimanje arhivske građe, Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera Novi Kneževac, kao predavalac na dalje čuvanje i upotrebu ustupio je arhivsku građu…