Archivaria 83

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Archivaria, The Journal of the Association of Canadian Archivists

“The purpose of Archivaria is to educate, explore, and stimulate through the communication of ideas and information. Therefore, the writing must be clear, correct, and easy to read. Indeed, the more complicated or abstract the ideas, the greater the requirement for direct and unpretentious prose. Acronyms should be used sparingly, technical terms defined in simple words, and jargon avoided wherever possible. Authors should also avoid unsuitable statements concerning ethnicity and race, gender, sexual orientation, disability, etc.”1

Iz Sadržaja:

Jean Dryden
Značenje izdanja u kanadskom Zakonu o autorskim pravima – arhivski pogled
(The Meaning of Publication in Canadian Copyright Law: An Archival Perspective)

Članak razmatra problematiku pravne definicije knjižnog izdanja kao intelektualnog vlasništva s arhivskog aspekta, u kontekstu sveprisutnih digitalnih tehnologija. Drugim riječima, je li nedorečenost dotičnog zakona u tom pitanju prepreka arhivistima, ako oni djeluju u digitalnom okruženju i s digitalnim, a ne “tvrdim” kopijama nekog izdanja?2

Marco Bologna
Nakupljanje arhivskog gradiva tokom povijesti – reinterpretiranje temeljnog koncepta talijanske arhivske tradicije
(Historical Sedimentation of Archival Materials: Reinterpreting a Foundational Concept in the Italian Archival Tradition)

Tekst razmatra kako se arhivsko gradivo nakuplja u arhivima s teorijske strane. Temeljna premisa je da se radi o složenom procesu uvjetovanom povijesnim tokovima i promjenama koji obilježavaju neko društvo u određenom periodu (u ovom slučaju talijansko).3

Susanne Belovari
Povjesničari i arhivski zapisi dostupni na Internetu
(Historians and Web Archives)

Povijesna istraživanja temeljena na zapisima koji su pohranjeni i dostupni isključivo na mrežnim resursima, nalaze se na metodološki nedorečenim temeljima. Autorica razmatra zanimljiv eksperiment izveden s namjerom da se taj problem riješi, a koji je samo postavio nova pitanja i naglasio potrebu definiranja dotičnih istraživanja kao nove poddiscipline povijesne znanosti.4

Anne Sofie-Klareld, Katarina L. Gidlund
“Digitalna preobrazba” arhiva i arhivskih zapisa – posljedice utjecaja “papirnatih umova” na prezentaciju i definiranje E-arhiva
(Rethinking Archives as Digital: The Consequences of “Paper Minds” in Illustrations and Definitions of E-archives)

Razumijevanje arhivskih zapisa ovisi o pisanoj kulturi koja nas je oblikovala i u kojoj svaki dan živimo. Posljedica toga je da su koncepcije, norme i prakse razvijene u “papirnatom” spisovodstvu utjecale na (i limitirale) razvoj istih u okviru digitalnog spisovodstva. Autorice ovo problematiziraju na primjeru prakse lokalne uprave u Švedskoj.5

Allison Mills
[Nagrada Gordon Dodds] (Na)učiti slušati: zvučni arhivski zapisi i intelektualno vlasništvo domorodačkih kultura
(Learning to Listen: Archival Sound Recordings and Indigenous Cultural and Intellectual Property)
Skrb o zvučnima arhivskim zapisima poteklim od istraživanja domorodačkih kultura je specifičan problem. Rad se bavi složenim pitanjem usklađivanja suvremenih zakona o intelektualnom vlasništvu s nepisanim praksama domorodačkih kultura iz kojih su ti zapisi potekli (i reproduciranja modova nejednakosti iz kolonijalnih vremena, kad su isti nastali).6

Sarah Cook
[Proučavanje dokumenata] Skrivena povijest: Jedinica kanadske vojske za Film i fotografiju, stvaranje i ponovno korištenje zapisa, te rekontekstualizacija “izgubljene” audiovizualne baštine
(Shrouded History: The Canadian Film and Photo Unit, Records Creation, Reuse, and the Recontextualizing of “Lost” Audio-visual Heritage)
Autorica se bavi rekontekstualizacijom audiovizualnih zapisa nastalih aktivnošću Jedinice za film i fotografiju u Drugom svjetskom ratu, tijekom svih faza njihova postojanja, od okolnosti nastanka, preko čuvanja do korištenja. Preko toga se dotiče općenitijih aspekata kanadske audiovizualne baštine.7


  1. http://archivaria.ca/index.php/archivaria/about/submissions []
  2. DRYDEN, Jean. The Meaning of Publication in Canadian Copyright Law: An Archival Perspective. Archivaria, [S.l.], p. 1-34, jun. 2017. ISSN 1923-6409. Available at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13598>. Date accessed: 19 Aug. 2017. []
  3. BOLOGNA, Marco. Historical Sedimentation of Archival Materials: Reinterpreting a Foundational Concept in the Italian Archival Tradition.Archivaria, [S.l.], p. 35-57, jun. 2017. ISSN 1923-6409. Available at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13599>. Date accessed: 19 Aug. 2017. []
  4. BELOVARI, Susanne. Historians and Web Archives. Archivaria, [S.l.], p. 59-79, jun. 2017. ISSN 1923-6409. Available at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13600>. Date accessed: 19 Aug. 2017. []
  5. KLARELD, Ann-Sofie; GIDLUND, Katarina L.. Rethinking Archives as Digital: The Consequences of “Paper Minds” in Illustrations and Definitions of E-archives. Archivaria, [S.l.], p. 81-108, jun. 2017. ISSN 1923-6409. Available at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13601>. Date accessed: 19 Aug. 2017. []
  6. MILLS, Allison. Learning to Listen: Archival Sound Recordings and Indigenous Cultural and Intellectual Property. Archivaria, [S.l.], p. 109-124, jun. 2017. ISSN 1923-6409. Available at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13602>. Date accessed: 19 Aug. 2017. []
  7. COOK, Sarah. Shrouded History: The Canadian Film and Photo Unit, Records Creation, Reuse, and the Recontextualizing of “Lost” Audiovisual Heritage.Archivaria, [S.l.], p. 125-148, jun. 2017. ISSN 1923-6409. Available at: <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13603>. Date accessed: 19 Aug. 2017. []