Poziv za učešće na Savjetovanju arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Br. 02 – 29/13
Tuzla, 24.12.2013. godine

PREDMET: Poziv za učešće na Savjetovanju arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

Poštovani,

pozivamo Vas da uzmete učešće u radu Savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine koje se održava u organizaciji Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine. Savjetovanje će se održati 22. i 23. maja 2014. godine u Mostaru. Sagledavajući aktuelnost arhivske problematike te brojna otvorena pitanja, teoretska i praktična, sa kojima se susrećemo u postupku obrade, zaštite i korištenja arhivske građe, odlučili smo se da tema Savjetovanja bude:
–    ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE – stanje, zaštita, obrada i korištenje.
Cilj nam je da putem ovog stručnog skupa otvorimo najzanimljivija pitanja vezana za stručnu problematiku arhivskih fondova i zbirki te damo pravilno usmjerenje za rješavanje istih. Na tom planu Vaše učešće bi predstavljalo značajan doprinos.
Prijavu sa nazivom teme te kratkim abstraktom (do 500 riječi), poslati do 1. marta 2014. godine na adresu: Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Franje Ledera br.1, 75 000 Tuzla, BiH ili na e-mail adresu: arhu.bih@gmail.com, selmaisic@yahoo.com, sa naznakom „za Savjetovanje“. O svim drugim detaljima vezanim za Savjetovanje možete se informirati na web stranici Arhivističkog udruženja BiH: www.arhubih.ba, putem navedenog e-maila, te kod sekretara Udruženja na tel: 00387 62 186-178.

U nadi da će ovo Savjetovanje pobuditi Vaš i interes Vaših kolega, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Predsjednik Arhivističkog udruženja  Bosne i Hercegovine
Dr. sc. Izet Šabotić, doc.

logo_AUBiH