Raspis tema za savjetovanje Arhivska praksa 2014

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Broj: 134/2014.
Tuzla, 3.2.2014.

PREDMET:  RASPIS TEMA ZA SAVJETOVANJE  ARHIVSKA PRAKSA 2014

Poštovani,

Organizacioni odbor 27. međunarodnog savjetovanja  Arhivska praksa 2014  je na sjednici održanoj 3. februara 2014. godine, donio Odluku o raspisu tema za Savjetovanje i to:

1.    Vanjska služba arhiva,
2.    Prostor i oprema za smještaj arhivske i registraturne građe,
3.    Aktuelna pitanja arhivske teorije i prakse

Ovim Raspisom tema pozivamo Vas da uzmete učešće na 27. međunarodnom savjetovanju Arhivska praksa 2014 , prijavom naziva rada u okviru jedne od zadatih tema. U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime autora, naziv i sjedište institucije/ustanove iz koje autor dolazi, naziv rada, ključne riječi, te sažetak rada (do 500 znakova). Teme možete prijaviti do 15. marta 2014. godine u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:

JU ARHIV TUZLANSKOG KANTONA TUZLA
Franje Ledera br. 1,
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

ili na: e-mail: arhiv.tk@bih.net.ba

Pristigle prijave razmotriće Redakcija časopisa  Arhivska praksa  i obavijestiti autore o rezultatima odabira do 30. marta 2014. godine.
Naglašavamo da će pristigli i prihvaćeni radovi za ovogodišnje Savjetovanje i publikovanje u časopisu „Arhivska praksa“ br. 17., biti recenzirani, o čemu ćete po prihvatanju tema, dobiti podrobnija uputstva za konačnu strukturu rada.
Planirano je da se Savjetovanje održi u dane 25. i 26. septembra 2014. godine u Hotelu „Tuzla“ u Tuzli, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

S poštovanjem,

Predsjednik  Organizacionog odbora
mr. sc. Omer Zulić