Tag Archives: Anton Aškerc

Sine ira et studio

Inter­v­ju s mag. Mitjom Sad­kom, direk­to­rom Zgo­do­vin­skog arhi­va Ljub­lja­na [Čla­nak je pre­ne­sen s por­ta­la Val 202] povez­ni­ca: http://val202.rtvslo.si/2017/08/mitja-sadek-direktor-zgodovinskega-arhiva-ljubljana/ Zgo­do­vin­ski arhiv Ljub­lja­na bo nas­led­nje leto sla­vil sto­dvaj­se­to oblet­ni­co. V času, ko je v Ljub­lja­ni župa­no­val Ivan…