Arhivska praksa 2017

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

30. međunarodno savjetovanje
Arhivska praksa 2017
Tuzla, 27. – 29. rujna /septembra 2017.

Srijeda, 27. rujna /septembra 2017.
19,00   (Kongresna sala)

 • Svečana akademija u povodu 30 godina Savjetovanja i 20 brojeva časopisa Arhivska praksa
 • Uvodno izlaganje
 • Prikazivanje dokumentarnog filma: 30 godina Savjetovanja “Arhivska praksa”
 • Promocija publikacije Arhivska praksa (1998–2017) – u povodu 20 godina publikovanja časopisa
 • Otvaranje izložbe Arhiva Tuzlanskog kantona: 30 godina Savjetovanja “Arhivska praksa”

Četvrtak, 27. rujna /septembra 2017.
9,30 – 10,15  (Kristalna dvorana)

 • Svečano otvaranje Savjetovanja
 • Pozdravna riječ i uvodno izlaganje
 • Pozdravi gostiju i učesnika Savjetovanja
 • Obraćanje pokrovitelja Savjetovanja
 • Promocija časopisa Arhivska praksa br. 20

Kafe pauza

10,30 – 13,30 (Kristalna dvorana)

Tema I.
Zaštita registraturne građe u nastajanju u vremenu tranzicije – rezultati i perspektive

 • Vizija i praksa arhiva u 21. stoljeću kroz djelovanje Međunarodnog arhivskog vijeća
  (dr. sc. Vlatka Lemić)
 • Specifičnosti djelovanja Arhiva Republike Makedonije u vremenu tranzicije
  (dr. Aco Angelovski)
 • Zaštita i preuzimanje arhivske građe registratura u stečaju i likvidaciji (iskustva i rezultati Arhiva Tuzlanskog kantona)
  (mr. sc. Omer Zulić)
 • Preventivna zaštita javne arhivske građe stvaralaca u tranziciji
  (Marija Todorović)
 • Fond PIO RS – stanje dokumentarne i arhivske građe u filijalama Banja Luka i Doboj 
  (mr. Marijana Todorović Bilić, Olivera Soldatović)
 • Hrvatsko pravosuđe u vremenu tranzicije s posebnim osvrtom na pravosudna tijela na području nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku
  (Manuela Kozić)
 •  Neka pitanja problematike dostupnosti arhivskog gradiva
  (dr. sc. Silvija Babić)
 • Analiza uređenosti registraturne građe ustanova obrazovanja na području Tuzlanskog kantona u periodu tranzicije
  (mr. sc. Alma Hasukić)
 • Uticaj stečaja na rad Istorijskog arhiva Subotica
  (Zoran Vukelić)
 • Pregled matičnih knjiga koje se čuvaju u Istorijskom arhivu Subotica
  (Tatjana Segedinčev)
 • Specifičnosti preuzimanja i sređivanja ličnih zbirki osoba s javnim ovlaštenjima
  (Andrijana Varešković, Aida Sojtarić)
 • Uloga arhivara i menadžmenta u uspostavljanju sistema upravljanja dokumentima u školama (primjer JU OŠ “Banovići Selo”)
  (Ibrahim Zukić)
 • Arhivska knjiga – nedorečenost zakonske regulative
  (Spomenka Pelić)
 • Arhive lokalnih zajednica i klasifikacijski sistem kancelarijskog poslovanja
  (Valentina Petaros Jeromela)

Diskusija

10,30 – 13,30 (Kongresna dvorana)

Tema II.
Doprinos projekta “Arhivska praksa” razvoju arhivske djelatnosti

 • Međunarodni značaj projekta “Arhivska praksa”
  (prof. dr. Izet Šabotić),
 • “Arhivska praksa” – doprinos u primjeni novih trendova u arhivistici s akcentom na odnose s javnošću
  (dr. sc. Mirjana Marinković Lepić)
 • Osvrt na stručno-tematsku zastupljenost na stranicama časopisa “Arhivska praksa”
  (Selma Isić)
 • Zastupljenost časopisa “Arhivska praksa” u međunarodnim bazama
  (mr. Jasmin Jajčević)
 • Doprinos arhivista Historijskog arhiva Sarajevo projektu “Arhivska praksa”
  (mr. sc. Sejdalija Gušić)
 • Doprinos časopisa “Arhivska praksa” izučavanju lokalne historije
  (prof. dr. Sead Selimović)
 • Stručna i naučna saradnja Pokrajinskog arhiva Maribor i Arhiva Tuzlanskog kantona
  (Nina Gostenčnik, Ivan Fras)
 • Doprinos projekta “Arhivska praksa” promociji kulturno-istorijskog nasleđa Tuzle i njene okoline
  (Željko Marković)

Diskusija

13,30-–14,30  Ručak
****
15,00–19,00   Posjeta kulturno-historijskom naslijeđu Općine Gračanica
****
od 20,30  Zajednička večera i druženje – Restoran “Breza”

Petak, 29. rujna /septembra 2017.
9,00 – 11,00  (Kristalna dvorana)

Tema III.
Zaštita nekonvencionalne građe u nastajanju i ostala aktuelna pitanja arhivske teorije i prakse

 • Arhivi u digitalnoj eri – izazovi, perspektive i vizije
  (dr. Thomas Aigner)
 • Arhivi i njihova iskustva s uspostavom sistema za opis sadržaja
  (dr. sc. Zdenka Semlič Rajh)
 • Digitalizacija i obrada posebno zanimljivog gradiva
  (Željka Dmitrus)
 • Archivematica: primer softvera za digitalizaciju prilagođenog arhivistima
  (mr. Mirjana Bogosavljević)
 • Izrada multimedijskoga mrežnog sadržaja za promoviranje arhivske djelatnosti
  (Josip Mihaljević)
 • Zaštita nekonvencionalnog gradiva u nastajanju na primjeru kategoriziranog stvaratelja
  (Branimir Peti)
 • DUCAT u arhivi TV Slovenija
  (Aleksander Lavrenčič)

Kafe pauza

11,00–13,00  (Kristalna dvorana)

 • Rad s korisnicima u modernom informatičkom okruženju (praksa Arhiva Tuzlanskog kantona)
  (Adnan Tinjić, Hatidža Fetahagić)
 • Arhivska teorija i praksa u studijskom programu arhivistike
  (dr. Peter Pavel Klasinc, doc.)
 • Gradivo za proučavanje tematike rudarstva na području Međimurja i koprivničke Podravine
  (dr. sc. Jasna Požgan, Ivana Posedi)
 • Tapu senedi i primjeri obrade njihovog sadržaja
  (dr. Enver Ujkanović)
 • Arhivski izvori u Arhivu Republike Slovenije, koji se odnose na historiju željeznica u Bosni i Hercegovini
  (mag. Gašper Šmid, Žarko Štrumbl)
 • Državni arhiv u Zagrebu 1907–2017.
  (dr. sc. Živana Heđbeli, Božidar Kereković)

Diskusija

Zaključci

Izvještajna skupština Društva arhivskih zaposlenika TK

Podjela certifikata učesnicima Savjetovanja

13,00  Zajednički ručak