Raspis tema za savjetovanje ARHIVSKA PRAKSA 2015

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

ARHIV TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 21.1.2015.

Organizacioni odbor 28. međunarodnog savjetovanja ,,Arhivska praksa 2015″,  je na sjednici održanoj 20. januara 2015. godine, donio Odluku o raspisu tema za Savjetovanje i to:

  1. Zaštita arhivske i registraturne građe u vanrednim okolnostima,
  2. Evidencije u oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja – značaj i funkcija,
  3. Aktuelna pitanja arhivske teorije i prakse.

Ovim Raspisom tema pozivamo Vas da uzmete učešće na 28. međunarodnom savjetovanju ,,Arhivska praksa 2015″, prijavom naziva rada u okviru jedne od zadatih tema. U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime autora, naziv i sjedište institucije/ustanove iz koje autor dolazi, naziv rada, ključne riječi, te sažetak rada (do 500 znakova). Teme možete prijaviti do 15. marta 2015. godine, u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:
Franje Ledera br. 1,
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
ili na: e-mail: arhiv.tk@)bih.net.ba

Pristigle prijave razmotriće Redakcija časopisa “Arhivska praksa” i obavijestiti autore o rezultatima odabira prijavljenih tema do 30. marta 2015. godine.Naglašavamo da će pristigli i prihvaćeni radovi za ovogodišnje Savjetovanje i publikovanje u časopisu ,,Arhivska praksa” br. 18., biti recenzirani, o ćemu ćete po prihvatanju tema, dobiti podrobnija uputstva za konačnu strukturu rada.

Planirano je da se Savjetovanje odrZi u dane 24. i 25. septembra 2015. godine u Tuzli, o čemu ćete biti naknadno i blagovremeno obaviješteni.

S poštovanjem,

Predsjednik Organizacionog odbora:
mr. sci. Omer Zulić