Tag Archives: arhivi članic EU

Arhivi v digitalni dobi – stanje držav članic EU in arhivov Evropske komisije

Izvleček: Prispevek predstavlja pregled najpomembnejših razvojnih dogajanj na področju arhivske službe v okviru članic EU. Prikazuje skupne aktivnosti in projekte, predloge za vključitev arhivskih in drugih kulturnih ustanov na delovno področje Direktive o ponovni uporabi…