Tag Archives: softver

Otvoreni kod: komunizam ili demokracija?

Definicija Open source softwarea podrazumijeva: slobodnu redistribuciju, dostupnost izvornog koda, dozvolu izrade novih programa na temelju postojećih kao i moguću zaštitu autorovog izvornog koda. Licenca pri tome mora biti tehnološki neutralna, ne smije diskriminirati osobe…