Tag Archives: zdravstvena ustanova

Vojna bolnica za zarazne bolesti u Bršadinu 1914. – 1918.

Sažetak: U radu se pretežno na osnovu izvorne arhivske građe zatečene u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu, ali i sekundarne literature, u kontekstu opštih evropskih ratnih zbivanja tokom Prvog svetskog rata govori o zdravstvu i…