Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine,
Hotel “Ero,”Mostar

4. – 6. lipnja (juna) 2014. godine

mostartema:
ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE – STANJE, ZAŠTITA, OBRADA I KORIŠTENJE

Program:

1. dan:
(Hotel „Ero“ – Mostar)

17:00 – 20:00 –  Registracija učesnika

2. dan:
(Hotel „Ero“ – Mostar)

9:30 – 10:00    Otvaranje Konferencije:

 • Obraćanje domaćina i organizatora
 • Obraćanje pokrovitelja – Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja i nauke HNK/Ž
 • Obraćanje gostiju

10:00-10:45

 • Otvaranje izložbe „60 godina arhiva u Tuzli, Mostaru i Travniku
 • Promocija 43. broja „Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja BiH
 • Promocija izdanja bosanskohercegovačkih arhiva

10:45-11:00     Kafe pauza

11:00-13:00     Izlaganja:

 • Pregled stanja arhivskih fondova i zbirki u arhivima u BiH
  (dr. Izet Šabotić)
 •  Iskustva u izradi Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske
  (dr. Vida Pavliček)
 • Arhivski fondovi i istraživanje u Arhivu Republike Srpske
  (mr. Goran Đuran)
 • Strukrura arhivskog fonda Bosne i Hercegovine
  (dr. Azem Kožar)
 • Značaj predstavljanja arhivskih fondova i zbirki i izrade vodiča – iskustva Arhiva TK
  (Selma Isić)
 • Arhivski fondovi i zbirke orijentalne provenijencije u BiH
  (mr. Sejdaija Gušić)
 • Arhivski fond – o kriterijima za sticanje svojstva fonda
  (Milena Gašić, Admir Nezerović)

12:30-14:00     Radni ručak

15:30-18:00     Nastavak izlaganja:

 • Arhivski fondovi i zbirke (fondovi društveno-političkih organizacija Istorijskog arhiva Kikinda)
  (mr. Jasmina Latinović)
 • Arhivski fondovi nekadašnjih društveno-poliičkih organizacija –iz prakse Istorijskog arhiva Grada Novog Sada   (Jugoslav Veljkovski)
 • Iz arhivskih fondova Istorijskog arhiva u Užicu – Opština 1839.-1918.
  (Mileva Milošević, Vesna Prljević)
 • Fond „Sreski šerijatski sud Tuzla 1929.-1941.“ – struktura i stanje građe
  (Esaf Lević)
 • Matične knjige užičkih crkvenih parohija
  (Zorica Arnautović)
 • Arhivska građa vojnih sudova NOV-e i partizanskih odreda Slovenije i Jugoslovenske armije
  (mr. Aida Škoro Babić)
 • Zbirke primljene u arhiv u toku preuzimanja građe iz postupka stečaja 
  (Željko Marković)

20:00                Zajednička svečana večera

3. dan:
(Hotel „Ero“ – Mostar)

9:00-11:00       Izlaganja:

 • Priprema i obrada arhivskih fondova i zbirki prije njihovog prenosa u elektronske baze podataka i njihova upotreba
  (mag. Zdenka Semlič Rajh)
 • Obrada arhivske građe u funkciji zaštite u Državnom arhivu Crne Gore
  (mr. Mirjana Kapisoda, Stevan Radunović)
 • Kako najvrednije arhivske fondove i zbirke staviti u funkciju kulturnog menadžmenta arhiva
  (dr. Ivo Orešković)
 • Uticaj sređenosti arhivskih fondova i zbirki na korištenje arhivske građe
  (Hatidža Fetahagić)
 • Korištenje fondova obrazovanja za potrebe istraživača i građana na primjeru Arhiva Tuzlanskog kantona
  (Saneta Adrović)
 • Arhivska obavijesna pomagala: objava na webu
  (Branka Molnar)
 • Upravne knjige kao online inventari
  (Haris Zaimović, Dragan Golubović, Feđa Kulenović)
 • Značaj vanjske službe u preuzimanju registraturski sređene građe za korištenje i sekundardnu zaštitu i obradu
  (mr. Omer Zulić)
 • U kakvom je stanju prošlost? Arhivska građa za istoriju Bosanske Dubice; prilog metodologiji lokalne istorije
  (mr. Vladan Vukliš)
 • Neki podaci i zanimljivosti iz popisa stanovništva u BiH iz 1910, godine
  (Fuad Ohranović)
 • Olimpijski plamen u građi Historijskog arhiva Sarajevo – stepen ozbiljnosti i zrelosti društva u vrijeme XIV ZOI ’84 Sarajevo
  (Adis Hodžić)

Diskusija

Zaključci

11.30-12.30        Skupština Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine