Tag Archives: Snežana Pejović

Arhivsko nasljeđe Boke kotorske u administrativno-političkim promjenama – borba za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta

Geografski položaj Boke kotorske vjekovima je određivao njeno veoma dinamično administrativno i političko uređenje. Kada govorimo o Boki kotorskoj u tom kontekstu, uvijek pominjemo sedamnaest raznih uprava – država na ovoj teritoriji, od kada postoji…

Međunarodna arhivska konferencija u Sarajevu: Prvi svjetski rat — refleksije iza linije fronta

Međunarodna arhivska konferencija Prvi svjetski rat — refleksije iza linije fronta  Sarajevo, 26. – 29. lipnja/juna 2014. http://www.worldwar1.eu Povodom sto godina od Sarajevskog atentata na austrijskog nadvojvodu Franca Ferdinanda i izbijanja Prvog svjetskog rata, Arhiv…