Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

radenci_2017

Mednarodna konferenca
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja
Radenci, 5. – 7. april 2017
Hotel Radin / Radenci

Letna mednarodna konferenca, ki jo Pokrajinski arhiv Maribor tradicionalno organizira v Hotelu Radin v Radencih, poteka že več kot 35 let. Vsako leto združuje strokovnjake strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.
Mednarodna konferenca bo leta 2017 potekala od 5. do 7. aprila. V treh dneh se bodo predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki so nas seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.
Razpis tem in njihov izbor je že končan. Pripravlja se program konference.

http://www.pokarh-mb.si/si/p/45/konferenca-v-radencih.html