IV. kongres hrvatskih arhivista

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Uopatija bajna Opatiji je 22.–25. listopada 2013. godine održan IV. KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA pod naslovom „ARHIVI I POLITIKA“. Organizator Kongresa Hrvatsko arhivističko društvo i domaćin Kongresa Državni arhiv u Rijeci, okupili su na Kongresu preko dvije stotine sudionika među kojima su bili arhivski djelatnici iz hrvatskih državnih arhiva, djelatnici iz pismohrana stvaratelja/imatelja arhivskoga gradiva, gosti iz inozemstva i ugledni gosti iz Hrvatske koji su povezani s arhivskom strukom. Zanimljiva i kontroverzna tema „Arhivi i politika“ objedinila je bogati program koji je započet otvorenjem Kongresa u utorak 22. listopada 2013. u Hrvatskome narodnom kazalištu „Ivan pl. Zajc“ u Rijeci. U okviru otvorenja Kongresa sudionicima su se obratili domaćini, predsjednica Hrvatskog arhivističkog društva Deana Kovačec i ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci Goran Crnković. Bio je to i prikladan trenutak za uručivanje Zahvalnice za predani višedesetljetni arhivistički rad dr. sc. Josipu Kolanoviću, umirovljenome ravnatelju Hrvatskog državnog arhiva povodomi njegove 75. obljetnice života i 50. godišnjice rada, koji se također prigodnim govorom obratio sudionicima skupa.

U okviru otvorenja Kongresa uvodno je izlaganje pod naslovom „Diplomacija kao život“ održao hrvatski diplomat dr. sc. Ivica Tomić, bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Turskoj, Slovačkoj, Egiptu i Velikoj Britaniji. On je iz perspektive diplomacije kao važnog vida politike govorio o važnosti arhivskih dokumenata. Program Kongresa iste je večeri nastavljen u Državnome arhivu u Rijeci otvorenjem izložbe Fragmenti prekinutog vremena – neizvedeni projekti turističke arhitekture, autorica Mirjane Kos i Jasenke Krnjčević.

Radni se dio Kongresa odvijao se u hotelu Ambasador u Opatiji u pet plenarnih sjednica raspoređenih u dva dana. Uvodni pozdravni govor uputio je akademik Petar Strčić, nekadašnji dugogodišnji ravnatelj Arhiva Hrvatske u Zagrebu. Dvije plenarne sjednice pod zajedničkim naslovom “Arhivi i politička tijela” obuhvatile su deset izlaganja o povijesnim i aktualnim temama utjecaja politike i političkih tijela na osnivanje, razvoj i djelovanje arhiva u Hrvatskoj (V. Lemić, D. Kušen, I. Orešković, Z. Perović, Ž. Heđbeli, A. Radnić, N. Mokrović, A. Holjevac Tuković, M. Maroja, D. Kolić, M. Stipančević) s jednim pozvanim izlaganjem o odnosima politike i arhiva u Sloveniji (D. Matić).

Jedna plenarna sjednica pod naslovom “Utjecaj aktualnih političkih tema na korištenje gradiva i znanstvena istraživanja u arhivima” obuhvatila je četiri izlaganja o praktičnim pitanjima korištenja arhivskoga gradiva u arhivima (B. Suljagić, K. Horvat, M. Barbaric, M. Krivić Lekić, V. Šteinglin).

Dvije plenarne sjednice pod naslovom “Arhivi i civilno društvo” sadržavale su dvanaest izlaganja o različitim temama arhivske teorije, prakse, leksikografije, arhivske pedagogije i odnosa s javnošću (M. Lučić, I. Posedi, M. Kovačević Kuzmanić, K. Karajić, M. Mihaljević, H. Stančić, A. Garić, D. Jelaš, G. Slanček, M. Jurić, D. Hofgräff, B. Molnar, B. Batagelj).

Okrugli stol pod naslovom “Struka, politika, zakonodavstvo” (N. Kušanić, D. Kušen, H. Stančić, Z. Stanković) otvorio je mnoge teme na tragu neophodnog novog pristupa arhivskome zakonodavstvu, ulozi i značenju javne arhivske službe u društvu i novog modela povezanosti arhiva s odgojno-obrazovnim procesom.

Naslov Kongresa, teme i sadržaji izlaganja kao i rasprave koje su vođene tijekom Kongresa dali su povoda za oblikovanje kongresnih zaključaka (L. Dobrica, D. Jelaš, N. Kušanić) koji se odnose na:

 1. bolje pozicioniranje arhivske službe u javnom sektoru;
 2. provođenje unutarstručne rasprave o potrebnim izmjenama arhivskoga zakonodavstva;
 3. izradu kataloga poslova u arhivskoj struci;
 4. inauguriranje pojma sveobuhvatnog arhiva u hrvatsku arhivsku stručnu terminologiju;
 5. osnivanje Sekcije za razvoj arhivske pedagogije te sustavno implementiranje arhivske pedagogije u rad arhivâ.

Izborna skupština Hrvatskog arhivističkog društva bila je posljednja točka radnoga dijela Kongresa. Nakon usvajanja Izvještaja o radu Društva u 2013., izvještaja Nadzornog odbora za 2013., Plana rada za 2014. i utvrđivanje domaćina 47. Savjetovanja hrvatskih arhivista 2014. u Vinkovcima – Državni arhiv u Vukovaru, imenovana je izborna komisija i provedeni izbori za vodstvo Društva u novom mandatu. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Mirela Baličević (Državni arhiv u Vukovaru), Deana Kovačec (Hrvatski državni arhiv) i Darko Rubčić (Državni arhiv u Zagrebu); za članove Predsjedništva su izabrani: dr. sc. Silvija Babić (Hrvatski državni arhiv), dr. sc. Melina Lučić (Hrvatski državni arhiv), dr. sc. Ivo Orešković (Državni arhiv u Dubrovniku) i dr. sc. Hrvoje Stančić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti); za predsjednika HAD-a  izabran je dr. sc. Dražen Kušen (Državni arhiv u Osijeku). U ime novoizabranog vodstva i svih članova Društva, novi je predsjednik zahvalio dotadašnjoj predsjednici Deani Kovačec, članovima Predsjedništva (S. Babić, L. Dobrica, N. Kušanić, D. Kušen) i Nadzornog odbora (D. Rubčić, Ž. Pleskalt i A. Holjevac Tuković), tajnici Ivani Prgin, blagajnici Sanji Brlić i web administratoru Branki Molnar, za predani rad u minulome razdoblju. Iste je večeri zajedničko druženje nastavljeno svečanom večerom u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner u Opatiji.

Posljednji dan Kongresa ostvaren je kao zajednički izlet na otok Krk i posjet znamenitostima i vrijednim lokacijama grada Krka, otoka Košljuna i Vrbnika.

PROGRAM KONGRESA:

Utorak, 22. listopada 2013.
(HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci / Državni arhiv u Rijeci)

17:30 – 18:00    Dolazak sudionika u HNK Ivan pl. Zajc
18:00 – 19:30   Otvaranje Kongresa i pozdravni govori
20:00                Državni arhivu u Rijeci – otvorenje izložbe
21:00                Domjenak

Srijeda, 23. listopada 2013.    
(Hotel Ambasador, Opatija)

08:30 – 10:00    Prijave sudionika
10:00 – 11:30    Plenarna sjednica – ARHIVI I POLITIČKA TIJELA

 • Odraz politike na hrvatsku arhivsku službu
  (V. Lemić, Hrvatski državni arhiv)
 • Slučaj dostupanja do građe SDB i referenduma o arhivskom zakonu 2010/11.
  (D. Matić, Zgodovinski arhiv Ljubljana)
 • Stručni diskurs strategije odnosa arhiva i političkih tijela
  (D. Kušen, Državni arhiv u Osijeku)
 • Reforma arhivske službe – preduvjet odmaka od administrativnoga ka stvaralačkom upravljanju arhivima
  (I. Orešković, Državni arhiv u Dubrovniku)
 • U potrazi za jednom izgubljenom dubrovačkom ovčicom
  (Z. Perović, Državni arhiv u Dubrovniku)

11:30 – 12:00    Pauza

12:00 – 13:30   Plenarna sjednica – ARHIVI I POLITIČKA TIJELA

 • Metamorfoza arhiva kroz prizmu političkoga
  (Ž. Heđbeli, A. Radnić, N. Mokrović, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću)
 • Arhiv Međunarodnog kaznenog suda u Haagu, njegov značaj i dostupnost za arhiviste i istraživače
  (A. Holjevac Tuković, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 • Utjecaj političkih i ekonomskih promjena u RH devedesetih godina na rad državnih arhiva, na primjeru Državnog arhiva u Zadru
  (M. Maroja, Državni arhiv u Zadru)
 • Gradivo Državnog arhiva u Zadru u mirovnim ugovorima s Italijom nakon dva svjetska rata
  (D. Kolić, Državni arhiv u Zadru)
 • Politička pozadina izgradnje zgrade Sveučilišne knjižnice i Zemaljskog arhiva u Zagrebu
  (M. Stipančević,  Hrvatski državni arhiv)

13:30 – 15:00    Ručak

15,00 – 16,00   Plenarna sjednica – UTJECAJ AKTUALNIH POLITIČKIH TEMA NA KORIŠTENJE GRADIVA I ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U ARHIVIMA

 • Korištenje određenih grupa i vrsta fondova u političke svrhe
  (B.Suljagić, Hrvatski državni arhiv)
 • Suradnja arhivista i istraživača – iskustva Državnog arhiva u Zagrebu
  (K. Horvat, Državni arhiv u Zagrebu)
 • Legalizacija bespravno izgrađenih objekata – odraz aktualnih pravnih propisa na korištenje arhivskog gradiva Državnog arhiva u Zagrebu
  (M. Barbaric, Državni arhiv u Zagrebu)
 • Utjecaj  Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  na rad s korisnicima u Državnom arhivu u Bjelovaru i Državnom arhivu za Međimurje
  (M. Krivić Lekić, Državni arhiv u Bjelovaru; V. Šteinglin, Državni arhiv za Međimurje)

16,00 – 16,30   Pauza

16,30 – 18,30   Posjet arhivskim spremištima Državnog arhiva u Rijeci

19,30               Cocktail, hotel Ambasador, Opatija

Četvrtak, 24. listopada 2013.    
(Hotel Ambasador, Opatija)

09:00 – 10:30    Plenarna sjednica –  ARHIVI I CIVILNO DRUŠTVO

 • Ima li hrvatske strategije sveobuhvatnoga arhiva? Primjer osobnih arhivskih fondova
  (M. Lučić, Hrvatski državni arhiv)
 • Vrednovanjem gradiva kod stvaratelja do budućeg kvalitetnijeg preuzimanja gradiva
  (Ivana Posedi, Državni arhiv u Varaždinu – Arhivski sabirni centar Koprivnica)
 • Arhivi i civilno društvo na primjeru sportskih klubova
  (M. Kovačević Kuzmanić, Državni arhiv u Splitu)
 • Dostava evidencija o gradivu imatelja putem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava ARHINET – iskustvo koordinatora
  (K. Karajić, Hrvatski državni arhiv)
 • Hrvatska inačica rječnika Međunarodnoga arhivskog vijeća
  (M. Mihaljević, Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • Predstavljanje projekta InterPARES Trust (iTrust) – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society
  (H. Stančić, Filozofski fakultet u Zagrebu)

10:30 – 11:00    Pauza

11:00 – 13:00   Plenarna sjednica –  ARHIVI I CIVILNO DRUŠTVO

 • Otvorenost hrvatskih arhiva prema odgojno-obrazovnom sustavu
  (H. Stančić, A. Garić, Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • Mogućnosti unapređenja suradnje arhiva i nastavnika povijesti u organizaciji izvanučioničke nastave
  (D. Jelaš, Državni arhiv u Osijeku)
 • Arhivska  pedagogija  i  rad  s  učenicima u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu
  (G. Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 • Karte u oblikovanju edukativnih aktivnosti: kartografska radionica za djecu
  (M. Jurić, Hrvatski državni arhiv)
 • Promišljanja: Kulturni četvrtak u Hrvatskom državnom arhivu i Arhivski kalendar: Zrcalo naših kulturno – prosvjetnih događanja kao izazov ili?
  (D. Hofgräff, Hrvatski državni arhiv)
 • Sedma sila i arhivi: prijateljstvo ili površno poznanstvo?
  (B. Molnar, Državni arhiv u Zagrebu; B. Batagelj, Zgodovinski arhiv Celje)

13:00 – 15:00    Ručak
15:00 – 16:00    Okrugli stol Struka, politika, zakonodavstvo
16:00 – 16:30    Zaključci IV. kongresa hrvatskih arhivista
17:30 – 19:00    Izborna skupština Hrvatskog arhivističkog društva

20:30                 Svečana večera

Petak, 25. listopada 2013.

09:30        Polazak na izlet (otok Krk)